Ashtanga joga je úžasný nástroj na transformáciu mysle a tela so silnými terapeutickými účinkami. 
Lektorka Evka Slivková
Vek 18+
Kapacita 8
Čas 60min
5 lekcia

Ashtanga Vinyasa Yoga je štýl jogy ako cvičenia popularizovaný K. Pattabhi Joisom v priebehu 20. storočia, často propagovaný ako moderná forma klasickej indickej jogy. Štýl je energický a synchronizuje dych s pohybmi.

Dych, pozornosť a ásany (pozície) sú presne definované.

Ashtanga joga je úžasný nástroj na transformáciu mysle a tela so silnými terapeutickými účinkami.

Evka Slivková

Cestu k ashtanga joge som si našla počas prvej materskej, dnes som mama dvoch chlapcov. V ashtangovej praxi som našla svoj spôsob psychohygieny, ale aj udržiavania fyzickej kondície.
Ashtanga sa nepredcvičuje, človek sa ju prostredníctvom lektora učí cvičiť sám.

Cena kurzu je 5€ za lekciu v trvaní 60 minút.

Kurz je určený pre dospelých