Prednáška je určená pre nastávajúcich rodičov , hlavne rodičov novorodencov a rodičov detí najmä do 6 mesiacov. Prevediem Vás prehľadom jednotlivých vývojových fáz dieťatka od narodenia až do jedného roka resp. cca do obdobia jeho samostatnej chôdze z hľadiska psychomotoriky.
Lektorka Naďka Benková
Kapacita 10
Čas 2h
25 seminár

PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ BÁBÄTKA

Prednáška je určená pre nastávajúcich rodičov , hlavne rodičov novorodencov a rodičov detí najmä do 6 mesiacov. Prevediem Vás prehľadom jednotlivých vývojových fáz dieťatka od narodenia až do jedného roka resp. cca do obdobia jeho samostatnej chôdze z hľadiska psychomotoriky.
Budeme sa venovať nasledovým témam :
 – prehľad jednotlivých fáz psychomotorického vývoja  od narodenia v tzv ” trimenonoch “
 – ako by mal správny psychomotorický vývoj ( PMV ) vyzerať
 – čo všetko by malo dieťatko z hľadiska jemnej a hrubej motoriky v  daných fázach zvládať
– ako vytvoriť dieťatku vhodné podmienky s rešpektom na jeho potreby a správny psychomotorický vývoj hneď od narodenia
 – na čo sa zamerať, aké prejavy si u bábätka všímať a pri ktorých treba spozornieť
 – čomu sa v rámci každodennej starostlivosti a manipulácie vyvarovať a naopak čo aplikovať a podporovať
 – ukážeme si základné manipulačné techniky a spôsoby nosenia detičiek vhodné podľa danej dosiahnutej úrovne PMV
 – ma záver dáme priestor Vašim otázkam a diskusii
Cena 25 Eur/2 hodiny
Kapacita: 10 osôb

Naďka Benková

Som mamou dvoch detí a materstvo a práca s deťmi ma vždy napĺňala. Vidím v nej absolútny zmysel a som názoru, že trpezlivým prístupom, bezpodmienečnou láskou a vhodnými podnetmi vieme ovplyvniť nielen zdravie, spokojnosť, ale aj celkové prospievanie dieťatka v súlade s jeho vývojom. To všetko následne ovplyvní nielen jeho fungovanie v rámci rodiny, ale aj jeho ďalšiu socializáciu a pohľad na svet okolo.
Moja túžba venovať sa deťom ma preto priviedla k rozhodnutiu vymeniť niekoľkoročnú prácu v bankovom sektore a začať robiť to, čo ma nesmierne napĺňa a robí mi radosť. Toho času sa ako ” Inštruktor kreatívnych programov a cvičení rodičov s deťmi” zameriavam najmä na správnu manipuláciu s dieťatkom a jeho starostlivosť do jedného roka , kreatívne programy pre deti do 6 rokov v súlade s ich psychomotorickým vývojom a voľnočasovým aktivitám pre rodičov s deťmi. Prácu s detičkami napĺňam aj vo vodnom prostredí ako “Inštruktor plávania novorodencov a detí do troch rokov”.

Cena kurzu je 25€ za 2h seminár