Volám sa Jana Medňanská Večerná a teším sa na naše zoznámenie s Vami a Vašimi rapotáčikmi.  
Verím, že sa detičkám bude páčiť a najmä, že sa hravou formou naučia správnej výslovnosti.
Lektorka Jana Medňanská Večerná
Vek 2,5 - 6r
Kapacita 8
Čas 40min
6 lekcia

Jazýček Rapotáčik

Cieľom krúžku je hravou formou podporiť správny vývin reči a jazykových schopností u našich najmenších.

Trpezlivosť, edukácia, kreativita, tvorivosť a opakovanie sú správne zvolené slová pre krúžok Jazýček Rapotáčik.  V hlavnej úlohe hrá rolu jazýček našich najmilších, jeho správne kladenie a práca s ním. Opakovanie a správna výslovnosť jednotlivých slov a písmeniek hrá v našom krúžku taktiež nemalú rolu.

Pri našich aktivitách budeme používať pracovné listy, obrázky, zaujímavé pomôcky a rôzne logopedické riekanky a hry.

O zábavu bude postarané aj piesňami, ktoré nám rozmotajú jazýček.

 

Dĺžka vyučovacej hodiny je 35-40 minút.

Kurz je rozdelený na 12 lekcií.

Krúžok je určený detičkám od veku cca 2,5 do 5-6 rokov.

Mgr. art.  Jana Medňanská Večerná

Vyštudovala som VŠMU, kde práca s textom a so slovom bola neoddeliteľnou súčasťou výučby.
Snažím sa deti naučiť a vysvetliť im, ako narábať s našim jazýčkom rapotáčikom.
Počas mojej práce v materských školách som nadobudla mnoho skúseností s detičkami, ktoré veľmi rada zúročujem v mojom krúžku. Doma sa nechávam viesť mojim najmilším drobcom, ktorý ma taktiež nesmierne obohatil a vložil do mňa poriadnu dávku trpezlivosti…

Cena kurzu je 6€ za lekciu v trvaní 40 minút.

Kurz je určený pre deti vo veku 2,5 – 6rokov