Darujte 2%

Pomôžte budovať budúcnosť našich detí s OZ VEDKO

Milí priatelia,

Občianske združenie VEDKO sa venuje vytváraniu kreatívneho a podporujúceho prostredia pre naše deti, a to prostredníctvom voľnočasových aktivít, táborov a vzdelávania.

Darovaním 2% z vašich daní môžete priamo prispieť k tomu, aby sa deťom vo Vedkovi menili bežné dni na dni plné objavovania a dobrodružstva a aby sme im mohli prinášať nové a inovatívne krúžky a program.

Ďakujeme za vašu pomoc a za to, že ste súčasťou našej komunity

S úctou,

Alica

OZ VEDKO

viac info v sekcii 2%

Vitajte v educentre VEDKO – Stupava

Educentrum Vedko je voľnočasové rodinné centrum, ktoré organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže. Je zamerané na aktívne využitie voľného času detí predškolského a školského veku a taktiež socializáciu rodičov na materskej dovolenke. Vytvára priestor pre stretnutia, hry, vzdelávanie a zábavu rodín s malými deťmi.

Vedko okrem detských aktivít a krúžkov prináša aj večerné kurzy pre dospelých. Takže keď sa vráti manžel z práce, či detičky postrážia starí rodičia, maminka si môže u nás vyvetrať hlavu na cvičeniach alebo zaujímavých seminároch s odborníkmi. Samozrejme, môže prísť aj tatinko.

Ponúkame kurzy aj pre tehuľky, na ktoré môžu prísť aj s budúcim hrdým tatinom.

Vidíme sa vo Vedkovi!

Alica

Kde nás nájdete

Educentrum Vedko sa nachádza v novej časti Stupavy, v areáli, ktorý každý Stupavčan pozná ako Cevaservis.

V okolí sa nachádza veľa nových bytových domov, s rodinami, čo tomuto miestu dáva ďalšie plus a rodičia, ako aj deti to k nám majú skutočne blízko bez zbytočného presúvania sa.

V blízkosti sa nachádza aj kaviareň, v ktorej si môžu rodičia skrátiť svoj čas čakania, kým skončí krúžok, na ktorom už prítomnosť rodiča nie je potrebná.

Pre peších:

Po vstupe do areálu – cez vstupný oblúk sa vydajte chodníčkom doprava a po minúte ste u nás 🙂

Pre návštevníkov šoférov:

Po vstupe do areálu – cez vstupný oblúk pokračujte asi 50 metrov rovno, odbočte doprava.

Pri najbližšej odbočke opäť doprava až k bielej prízemnej budove (aj keď sa zdá, že sa vchádza do slepej uličky) a do tretice opäť odbočka vpravo.

VEDKO v číslach

0

Kurzov

0

Metrov štvorcových

0

Lektorov

0

Aktivít do týždňa

Prečo MY ?

  • rozvíjame samostatnosť a socializáciu dieťaťa
  • podporujeme jedinečnosť a identitu Vášho dieťaťa
  • aktivizujeme základné komunikačné schopnosti dieťaťa a spolupatričnosť ku kolektívu
  • spoluvytvárame celistvú osobnosť dieťaťa
  • láskavý a odborný prístup
  • pôsobíme v malom kolektíve (6-8 detí) – zvyšujeme kvalitu práce s deťmi a zároveň aj znižujeme ich chorobnosť
Cudzie Jazyky

Detičky vyučujeme Anglický a Nemecký jazyk hravou formou

Hudba a deti

Súčasní vedci už niekoľko rokov skúmajú vplyv hudby na deti a ich výskumy jednoznačne hovoria v prospech spievania a počúvania hudby. Spievanie prehlbuje dýchanie, okysličuje organizmus, posilňuje krvný obeh, zlepšuje koncentráciu, fantáziu, vyššie city, podnecuje originalitu, vytvára pozitívny vzťah k umeniu a k prírode, zlepšuje imunitu, pretože prepojením melódie, rytmu a tempa synchronizuje telesné procesy. A čo je tiež veľmi dôležité,  pri speve dochádza k aktivizácii tých častí mozgu, ktoré ovplyvňujú vnímanie a spracovanie emócií, citovosti a empatie. Pri speve deti prežívajú uvoľnenie a hlbokú relaxáciu. Tým najmenším spievanie pomáha aj pri osvojovaní rečových schopností.

Naše kurzy
Cvičenie s deťmi

Pravidelnými stretnutiami a cvičením sa detičky naučia ovládať a posilňovať svoje telo, zlepšujeme u detí jemnú a hrubú motoriku, koordináciu, priestorovú orientáciu, pesničkami rozvíjame rytmus a hudobné cítenie, trpezlivou komunikáciou sa snažíme o vzájomnú spoluprácu a upevnenie dôležitých sociálnych návykov ( trpezlivosť, pomoc ostatným, upratovanie si po dokončení činnosti, rešpektovanie sa navzájom, atď. ).

Semináre a vzdelávanie

Žijeme v dobe veľmi veľa otázok, ale čo je horšie – aj veľmi veľa odpovedí! Ale ktorá je tá správna? Na všetky Vaše otázky k danej téme vždy odpovie náš odborník, s dlhoročnou praxou a skúsenosťami. Pravidelne sa opakujúce „MUDr.e utorky, Vám budú prinášať zaujímavé témy, kde dostanú priestor aj všetky Vaše otázky.

Vyskúšajte hodinu zdarma

Príďte a vyskúšajte si skúšobnú hodinu. Miesto si môžete rezervovať mailom na vedko@vedko.sk

Napíšte nám

0903 024 615