Prihlasovanie na jesenné kurzy spustené !

Tešíme sa na vás od 5. septembra.

Mortimer English Club na Slovensku!

Od septembra vyučujeme vo Vedkovi angličtinu hrou prostredníctvom celosvetového licencovaného konceptu Mortimer English Club!
Dajte svojmu dieťaťu možnosť vyrastať s dvoma jazykmi zároveň – je to veľká výhoda v dnešnom globalizovanom svete!

Bližšie info nájdete v Novinkách

Vitajte v educentre VEDKO – Stupava

Educentrum Vedko je voľnočasové rodinné centrum, ktoré organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže. Je zamerané na aktívne využitie voľného času detí predškolského a školského veku a taktiež socializáciu rodičov na materskej dovolenke. Vytvára priestor pre stretnutia, hry, vzdelávanie a zábavu rodín s malými deťmi.

Vedko okrem detských aktivít a krúžkov prináša aj večerné kurzy pre dospelých. Takže keď sa vráti manžel z práce, či detičky postrážia starí rodičia, maminka si môže u nás vyvetrať hlavu na cvičeniach alebo zaujímavých seminároch s odborníkmi. Samozrejme, môže prísť aj tatinko.

Ponúkame kurzy aj pre tehuľky, na ktoré môžu prísť aj s budúcim hrdým tatinom.

Vidíme sa vo Vedkovi!

Alica

Kde nás nájdete

Educentrum Vedko sa nachádza v novej časti Stupavy, v areáli, ktorý každý Stupavčan pozná ako Cevaservis.

V okolí sa nachádza veľa nových bytových domov, s rodinami, čo tomuto miestu dáva ďalšie plus a rodičia, ako aj deti to k nám majú skutočne blízko bez zbytočného presúvania sa.

V blízkosti sa nachádza aj kaviareň, v ktorej si môžu rodičia skrátiť svoj čas čakania, kým skončí krúžok, na ktorom už prítomnosť rodiča nie je potrebná.

Pre peších:

Po vstupe do areálu – cez vstupný oblúk sa vydajte chodníčkom doprava a po minúte ste u nás 🙂

Pre návštevníkov šoférov:

Po vstupe do areálu – cez vstupný oblúk pokračujte asi 50 metrov rovno, odbočte doprava.

Pri najbližšej odbočke opäť doprava až k bielej prízemnej budove (aj keď sa zdá, že sa vchádza do slepej uličky) a do tretice opäť odbočka vpravo.

VEDKO v číslach

0

Kurzov

0

Metrov štvorcových

0

Lektorov

0

Aktivít do týždňa

Prečo MY ?

  • rozvíjame samostatnosť a socializáciu dieťaťa
  • podporujeme jedinečnosť a identitu Vášho dieťaťa
  • aktivizujeme základné komunikačné schopnosti dieťaťa a spolupatričnosť ku kolektívu
  • spoluvytvárame celistvú osobnosť dieťaťa
  • láskavý a odborný prístup
  • pôsobíme v malom kolektíve (6-8 detí) – zvyšujeme kvalitu práce s deťmi a zároveň aj znižujeme ich chorobnosť
Cudzie Jazyky

Detičky vyučujeme Anglický a Nemecký jazyk hravou formou

Hudba a deti

Súčasní vedci už niekoľko rokov skúmajú vplyv hudby na deti a ich výskumy jednoznačne hovoria v prospech spievania a počúvania hudby. Spievanie prehlbuje dýchanie, okysličuje organizmus, posilňuje krvný obeh, zlepšuje koncentráciu, fantáziu, vyššie city, podnecuje originalitu, vytvára pozitívny vzťah k umeniu a k prírode, zlepšuje imunitu, pretože prepojením melódie, rytmu a tempa synchronizuje telesné procesy. A čo je tiež veľmi dôležité,  pri speve dochádza k aktivizácii tých častí mozgu, ktoré ovplyvňujú vnímanie a spracovanie emócií, citovosti a empatie. Pri speve deti prežívajú uvoľnenie a hlbokú relaxáciu. Tým najmenším spievanie pomáha aj pri osvojovaní rečových schopností.

Naše kurzy
Cvičenie s deťmi

Pravidelnými stretnutiami a cvičením sa detičky naučia ovládať a posilňovať svoje telo, zlepšujeme u detí jemnú a hrubú motoriku, koordináciu, priestorovú orientáciu, pesničkami rozvíjame rytmus a hudobné cítenie, trpezlivou komunikáciou sa snažíme o vzájomnú spoluprácu a upevnenie dôležitých sociálnych návykov ( trpezlivosť, pomoc ostatným, upratovanie si po dokončení činnosti, rešpektovanie sa navzájom, atď. ).

Semináre a vzdelávanie

Žijeme v dobe veľmi veľa otázok, ale čo je horšie – aj veľmi veľa odpovedí! Ale ktorá je tá správna? Na všetky Vaše otázky k danej téme vždy odpovie náš odborník, s dlhoročnou praxou a skúsenosťami. Pravidelne sa opakujúce „MUDr.e utorky, Vám budú prinášať zaujímavé témy, kde dostanú priestor aj všetky Vaše otázky.

Vyskúšajte hodinu zdarma

Príďte a vyskúšajte si skúšobnú hodinu. Miesto si môžete rezervovať mailom na vedko@vedko.sk

Napíšte nám

0903 024 615