Darujte 2%

Pomôžte budovať budúcnosť našich detí s OZ VEDKO

 

Milí priatelia,

Občianske združenie VEDKO sa venuje vytváraniu kreatívneho a podporujúceho prostredia pre naše deti, a to prostredníctvom voľnočasových aktivít, táborov a vzdelávania.

Darovaním 2% z vašich daní môžete priamo prispieť k tomu, aby sa deťom vo Vedkovi menili bežné dni na dni plné objavovania a dobrodružstva a aby sme im mohli prinášať nové a inovatívne krúžky a program.

Ďakujeme za vašu pomoc a za to, že ste súčasťou našej komunity

S úctou,

Alica

OZ VEDKO

Údaje pre poukázanie 2%

Názov organizácie:  OZ VEDKO

Právna forma:  Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov

IČO:  54027608

Sídlo:  Zemanská 1091/2, 900 31 Stupava

Postup darovania 2%

Fyzická osoba – zamestnanec, ktorému ročné zúčtovanie dane za rok 2023 vykonáva zamestnávateľ

 • Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 • Prečitajte, doplnťe údaje a sumu ktorú chcete poukázať do Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska. Adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie za rok 2023 sami

 • Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
 • Vypočítajte si:
  •  2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  •  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje OZ VEDKO, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete vyššie.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie
  • odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2024) na Váš daňový úrad (podľa miesta Vášho trvalého bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie za rok 2023

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

 1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. marca 2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
 2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. marca 2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete u nás na stránke vyššie v texte.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov