Folklórik je hudobno-pohybová aktivitka na ľudovú nôtu určená deťom od 1,5-4 rokov v sprievode rodiča.
Lektorka Mirka Vicenová
Vek 1,5 - 4r
Kapacita 6
Čas 45 min
6 lekcia
Folklórik je hudobno-pohybová aktivitka na ľudovú nôtu určená deťom od 1,5-4 rokov v sprievode rodiča.
Počas jednotlivých hodín sa postupne zoznámia s riekankami, pesničkami či ľudovými hrami. Zaspievame si, naučíme sa jednoduché choreografie a zahráme sa s hudobnými nástrojmi, ľudovými predmetmi či hračkami.
Pesničky a hry sú tematicky ladené a zakomponované do jednoduchého príbehu, aby si dietky dianie na hodine lepšie zapamätali.
Aktivitou na kurze sa pokúšame rozvíjať vzťah detí k hudbe, slovenskej ľudovej kultúre a jej tradíciám, zdokonaľujeme hudobné a rytmické cítenie a rovnako tak i pohybové zručnosti, hrubú a jemnú motoriku.
Spievaním a riekankovaním stimuluje kurz rozvoj rozumových i rečových schopností a kontaktom s maminkou a ostatnými kamarátmi v skupine, i vzťahy medzi sebou a sociálne zručnosti.
Vytvárame vekovo čo najhomogénnejšie skupiny a dynamiku hodiny prispôsobujeme schopnostiam detí.
Na hodine však najviac zažívame kopec zábavy, tak sa k nám pridajte 🙂
Prihlasovať sa môžete priamo cez https://www.folklorik.sk/prihlasovanie/

Mirka Vicenová

Mirka je trojnásobná mamina. Je bývalou spevuľou tanečnej zložky umeleckého súboru Lúčnica, absolventkou Liečebnej pedagogiky.

S nadšením sa venuje krepčeniu s detičkami na ľudovú nôtu.

Cena kurzu je 30€ za kurz v trvaní 5 týždnov + 1 náhradná hodina

6€ / lekcia

Kurz je vhodný pre deti od 1,5 do 4 rokov