Skupinové a individuálne cvičenia s fyzioterapeutkou pre deti a dospelých!
Lektorka Simona Cpinová
8-30

Skupinové a individuálne cvičenia s fyzioterapeutkou pre deti a dospelých!

Odborná a komplexná starostlivosť so vstupným kineziologickým rozborom, konzultáciou a následnou terapiou.
Odstránenie akútnych chronických bolestí chrbtice, úprava svalových dysbalancií a nesprávnych stereotypov pohybu, poúrazové a pooperačné stavy,
stavy po zlomeninách.
Techniky: DNS, SM Systém, mobilizačné techniky.

Objednávky na tel. č. 0949 132 322

Simona Cpinová

cena kurzu je

individuálne cvičenie 30min – 25€ , 60min – 35€

skupinové cvičenie zdravý chrbát / SM systém 60 min. – 8€

cvičenie pre deti 8-13r 20min – 20€