Joga prináša deťom harmóniu, o ktorú sa celý život snažíme. Ide o vedome riadený pohyb a zameranie pozornosti dovnútra. Jóga pracuje nielen s telom, ale aj s dychom a myslou zároveň. V nesúťaživom prostredí sa deti učia rešpektovať vlastnú jedinečnosť.
Vek 6+
Kapacita 7
Čas 45 min
7 lekcia

Ako ukľudniť živé dieťa? A ako naopak rozpohybovať lenivca? Skúste detskú jógu!

Je dokázané, že jóga zlepšuje psychický i fyzický stav, pomáha pri problémoch s hyperaktivitou alebo dokonca alergiami.
Zlepšuje koncentráciu, deti sa pri nej učia prirodzene dýchať.

Joga prináša deťom harmóniu, o ktorú sa celý život snažíme. Ide o vedome riadený pohyb a zameranie pozornosti dovnútra. Jóga pracuje nielen s telom, ale aj s dychom a myslou zároveň. V nesúťaživom prostredí sa deti učia rešpektovať vlastnú jedinečnosť.

Cena kurzu je 7€ za lekciu v trvaní 45 min.

Odporúčaný vek je od 9 rokov