Volám sa Jana Medňanská Večerná a teším sa na naše zoznámenie s Vami a Vašimi rapotáčikmi.  
Verím, že sa detičkám bude páčiť a najmä, že sa hravou formou naučia správnej výslovnosti.
Lektorka Soňa Horňáková Mikudová
Vek 4 - 6r
Kapacita 10
Čas 45min
7 lekcia

HRAVÉ RAPOTANIE (krúžok, ktorý odomyká jazyk a zobúdza reč) 

krúžok HRAVÉ RAPOTANIE pre pred/školákov, kde počas 12-tich stretnutí odomkneme 12+ jazykových problémov

pomocou veselých rozprávok určených pre deti s oneskorením reči a rečovými poruchami.

Vítaní sú aj predškoláci, ktorí si chcú rozcvičiť hovoridlá, rúčky, hlávky alebo len tak skúsiť predškolské čítanie a

počítanie s pohybovou predškolskou prípravou.

Čo detičky budú robiť:
– loviť hlalásky a slabábiky
– tvoriť zvuky, pazvuky a slová
– krákať piesne vrany Zity
– sŕkať básne Braňa Boba
– skákať cez jazyk do roboreči
– hrkať všeličím a niečím
– kresliť ihličím a kde čím
– vŕtať diery v syrovom náleve
– čistič výslovnosť v gumenom jazere
a baviť sa nádherne popri nenápadnom učení s mnohými ďalšími fantastickými postavičkami…

Krúžok vedie kvalifikovaná učiteľka pre prvý stupeň, propagátorka zdravého dýchania a radostného tvorenia Soňa Horňáková Mikudová

(ktorá sa už na všetkých budúcich jazykolamačov nesmierne teší).

Začíname 8.2. o 17:30 -18:15 vo Vedkovi!

12 lekcií v trvaní od 8.2. – 9.5.

POZOR! Počas jarných prázdnin (7.3.) a Veľkonočných prázdnin(28.3.) je Vedko zatvorený!

Cena 1 lekcie: 7 Eur

Sumu 77 Eur (11 lekcií + 1 náhradná hodina zadarmo)

Soňa Horňáková Mikudová

Krúžok vedie kvalifikovaná učiteľka pre prvý stupeň, propagátorka zdravého dýchania a radostného tvorenia Soňa Horňáková Mikudová

Cena kurzu je 7€ za lekciu v trvaní 45 minút.

Spolu 77 Eur za kurz (11 lekcií + 1 náhradná hodina zadarmo)

Kurz je určený pre deti vo veku 4 – 6rokov