Lektorka Zuzana
Vek 4r - 6r
Kapacita 8 - 12
Čas 6 x 60 min
19 kurz

PRIEBEH KURZU – 6 stretnutí po hodine s lektorkou, zároveň deti dostanú ku kurzu kartičky na rozvoj tvorivosti s INTUITKOM, pracovný zošit a nahratú meditáciu.

Cieľom kurzu je rozvoj a podpora TVORIVOSTI – kreativity, fantázie a originality u detí. Deti získavajú schopnosť hľadať nové pozitívne riešenia v rôznych životných situáciách hravou formou. Rozvíjame u detí „divergentné myslenie“ – schopnosť vidieť alternatívy. Deti sprevádza kurzom postavička INTUITKO. Zmyslom kurzu je motivovať deti vo svojom živote vedome tvoriť, objavovať, experimentovať a rozvíjať svoju fantáziu …

ŠKOLA INTUÍCIE má už viac ako 10 ročnú prax s deťmi. Ide o koncept nového vzdelávania detí aj dospelých v oblasti sebarozvoja, zvýšenia mozgovej kapacity, znovuobjavenia svojej intuície a schopnosti vedome tvoriť. Cieľom ŠKOLY INTUÍCIE je umožniť človeku rozvíjať svoj prirodzený potenciál a odkryť aj tie schopnosti, ktoré sú bežnou spoločnosťou považované za nadštandardné, a tým získať prirodzené vnútorné vedenie v súlade so zmyslom života každého človeka.

Do konca januára špeciálna  CENA KURZU 19,- EUR/dieťa viac na https://intuicia.eu/kurzy/kurz-na-rozvoj-tvorivosti-kreativity-fantazie-a-originality-s-intuitkom-vhodny-vek-deti-4-6-rokov/ Túto cenu ponúkame prvým 60 deťom v našom kurze. Kurz otvárame pri minimálnom počte nahlásených detí 8-10.

Prihláška:

skola.intuicie@gmail.com

Zuzana 0908 463 560

ŠKOLA INTUÍCIE má už viac ako 10 ročnú prax s deťmi. Ide o koncept nového vzdelávania detí aj dospelých v oblasti sebarozvoja, zvýšenia mozgovej kapacity, znovuobjavenia svojej intuície a schopnosti vedome tvoriť. Cieľom ŠKOLY INTUÍCIE je umožniť človeku rozvíjať svoj prirodzený potenciál a odkryť aj tie schopnosti, ktoré sú bežnou spoločnosťou považované za nadštandardné, a tým získať prirodzené vnútorné vedenie v súlade so zmyslom života každého človeka.

Cena kurzu je 19€ za kurz (6stretnutí).

Kurz je určený pre deti vo veku 4-6 rokov.