Problémy s plochou nôžkou, padnutou klenbou, alebo slabo spevnenými členkami, patria asi medzi najčastejšie u dnešných detí. Ak má Vaše dieťatko niektorý z týchto problémov ,alebo len chcete takému problému predchádzať, práve pre Vás je tento kurz určený.
Lektorka Naďka Benková
Vek 2,5-3,5 r
Kapacita 10
Čas 45 min
Kategória Fit
7 lekcia

Problémy s plochou nôžkou, padnutou klenbou, alebo slabo spevnenými členkami, patria asi medzi najčastejšie u dnešných detí. Ak má Vaše dieťatko niektorý z týchto problémov ,alebo len chcete takému problému predchádzať, práve pre Vás je tento kurz určený. Formou hier a zábavných cvičení sa zameriame nielen na správny vývoj nôžky, ale posilníme aj stred telíčka, čím podporíme správne držanie tela. Naučíme sa využívať rôzne balančné, senzomotorické a stabilizačné pomôcky, ktoré častokrát nájdete aj doma .

Naďka Benková

Som mamou dvoch detí a materstvo a práca s deťmi ma vždy napĺňala. Vidím v nej absolútny zmysel a som názoru, že trpezlivým prístupom, bezpodmienečnou láskou a vhodnými podnetmi vieme ovplyvniť nielen zdravie, spokojnosť, ale aj celkové prospievanie dieťatka v súlade s jeho vývojom. To všetko následne ovplyvní nielen jeho fungovanie v rámci rodiny, ale aj jeho ďalšiu socializáciu a pohľad na svet okolo.
Moja túžba venovať sa deťom ma preto priviedla k rozhodnutiu vymeniť niekoľkoročnú prácu v bankovom sektore a začať robiť to, čo ma nesmierne napĺňa a robí mi radosť. Toho času sa ako ” Inštruktor kreatívnych programov a cvičení rodičov s deťmi” zameriavam najmä na správnu manipuláciu s dieťatkom a jeho starostlivosť do jedného roka , kreatívne programy pre deti do 6 rokov v súlade s ich psychomotorickým vývojom a voľnočasovým aktivitám pre rodičov s deťmi. Prácu s detičkami napĺňam aj vo vodnom prostredí ako “Inštruktor plávania novorodencov a detí do troch rokov”.

Cena kurzu je 6€ za lekciu v trvaní 45min.

Odporúčaný vek je 2,5-3,5 rokov