Na našich lekciách sa hravou formou zoznámite s aktivitami , ktoré vhodným spôsobom stimulujú a podporujú zdravý vývoj dieťatka v jednotlivých štádiách jeho vývinu .
Lektorka Naďka Benková
Vek 1,5-2,5r
Kapacita 10
Čas 45 min
Kategória Fit
7 lekcia

Na našich lekciách sa hravou formou zoznámite s aktivitami, ktoré vhodným spôsobom stimulujú a podporujú zdravý vývoj dieťatka v jednotlivých štádiách jeho vývinu.

Pomocou tvorivých pohybových aktivít a motivačných hier vytvárame deťom a ich rodičom prostredie pre vzájomné zblíženie a prvé sociálne kontakty. Cvičenie prebieha v príjemnej atmosfére za sprievodu pesničiek a riekaniek .Vhodne použitými pomôckami tak spolu podporujeme a stimulujeme správny psychomotorický vývoj, vysvetľujeme si jeho dôležité medzníky a snažíme sa od útleho detstva upevňovať v deťoch zmysel pre zdravý pohyb.

Pravidelnými stretnutiami a cvičením sa tak učíme postupne ovládať a posilňovať svoje telo, zlepšujeme u detí jemnú a hrubú motoriku, koordináciu, priestorovú orientáciu, pesničkami rozvíjame rytmus a hudobné cítenie, trpezlivou komunikáciou sa snažíme o vzájomnú spoluprácu a upevnenie dôležitých sociálnych návykov ( trpezlivosť, pomoc ostatným, upratovanie si po dokončení činnosti, rešpektovanie sa navzájom, atď. ).

Lekcie kurzu sa tak stanú pre Vás pravidelným časom venovaným výhradne Vám a Vášmu dieťatku. Rodičom prinášajú príjemnú zmenu v množstve každodenných povinností a starostí a dieťatku bezpochyby fyzické aj psychické uspokojenie, ktoré prispeje k jeho celkovému prospievaniu a všestrannému rozvoju.

Aké pomôcky používame:

– okrem tradičných športových pomôcok ako je overball , fitlopta, prekážky, či rôzne dráhy, ktoré slúžia hlavne na posilnenie telíčka a zapojenie všetkých dôležitých svalov, využívame rôzne senzorické a stimulačné pomôcky na rozvoj všetkých zmyslov .

– jemnú motoriku podporujeme striedaním rôznych aktivít na každej jednej hodine hlavne na princípoch montessori , pričom využívame rôzne prírodné a bežne dostupné materiály a pomôcky častokrát inšpirujúce aj na domáce využitie. 

Naďka Benková

Som mamou dvoch detí a materstvo a práca s deťmi ma vždy napĺňala. Vidím v nej absolútny zmysel a som názoru, že trpezlivým prístupom, bezpodmienečnou láskou a vhodnými podnetmi vieme ovplyvniť nielen zdravie, spokojnosť, ale aj celkové prospievanie dieťatka v súlade s jeho vývojom. To všetko následne ovplyvní nielen jeho fungovanie v rámci rodiny, ale aj jeho ďalšiu socializáciu a pohľad na svet okolo.
Moja túžba venovať sa deťom ma preto priviedla k rozhodnutiu vymeniť niekoľkoročnú prácu v bankovom sektore a začať robiť to, čo ma nesmierne napĺňa a robí mi radosť. Toho času sa ako ” Inštruktor kreatívnych programov a cvičení rodičov s deťmi” zameriavam najmä na správnu manipuláciu s dieťatkom a jeho starostlivosť do jedného roka , kreatívne programy pre deti do 6 rokov v súlade s ich psychomotorickým vývojom a voľnočasovým aktivitám pre rodičov s deťmi. Prácu s detičkami napĺňam aj vo vodnom prostredí ako “Inštruktor plávania novorodencov a detí do troch rokov”.

Cena kurzu je 7€ / lekciu

Kurz je určený pre deti od 1,5 roka do – 2,5 roka