Hudobno-pohybové pásmo pre deti od 1,5 do 6 rokov v sprievode dospelej osoby
Lektorka Janette Brezovská
Vek 20m - 5r
Kapacita 10
Čas 45 min
Kategória hudba
6 lekcia

Hudobno-pohybové pásmo pre deti od 20 mesiacov do 5 rokov v sprievode dospelej osoby

Trvanie kurzu : 7 týždnov

Hodina/ lekcia trvá 45 min , je rozdelená na 3 časti

V prvej časti si zaspievame naše obľúbené piesne a budeme sa rytmicky doprevádzať na orffových nástrojoch (paličky , triangle , chrastítka , činelky…) Naučíme sa nové piesne podľa témy kurzu.

Plynule prejdeme do tanca a  pohybového stvárnenia piesní . naučíme sa jednoduché poskoky, pohybovať sa v rôznom tempe, tancovať v skupine , ale aj v páre.

V závere Hudobníčka nás čakajú pohybové hry na vážnu hudbu s využitím prvkov muzikoterapie . Pomocou rôznych pomôcok (šatiek , loptičiek ,padáka, stužiek, motýlích krídiel) precítime hudbu a  vytvoríme si pokojnú , príjemnú atmosféru .

Janetta Brezovská

Vyštudovala Konzervatórium v Bratislave hru na lesný roh , pôsobila v orchestri Komornej opery .Neskôr vyčovala hru na zobcovú flautu na základných umeleckých školách.Jej záujem sa obracal aj na deti predškolského veku . Absolvovala kurzy Václava Žilku Veselé pískání , zdravé dýchání zamerané na dychovú gymnastiku a hranie na zobcovej flaute pre deti v materských školách. Tieto znalosti uplatnila na kurzoch hrania na flautu pre rodičov s deťmi, a predškolákov v MŠ. V roku 2009 pri ZUŠ v Stupave začala s hudobno pohybovými kurzami HUDOBNÍČEK pre deti od 1,5 roka s mamičkami , ktoré kontinuálne pokračujú už 11rokov. Medzi tým absolvovala množstvo kurzov Orff Schulwerk , muzikoterapia s Matejom Lipským, Zdeňkom Šimanovským  . Najväčšou inšpiráciou sú pre ňu samotné deti , ktorým sa snaží  s láskou zprostredkovať radosť z hudby a tanca.

Cena kurzu je 6€ za lekciu v trvaní 45min.

20 mesiacov – 5 rokov – v sprievode dospelej osoby